Kamen Rider Zi-O NEXT TIME: Geiz, Majesty

Kamen Rider Zi-O NEXT TIME: Geiz, Majesty

Kamen Rider Zi-O NEXT TIME: Geiz, Majesty

Kamen Rider Zi-O NEXT TIME: Geiz, Majesty

Geiz, Majesty is the first installment of the Kamen Rider Zi-O NEXT TIME series of V-Cinema films for Kamen Rider Zi-O. It focuses on the character Geiz Myokoin.

Kamen Rider Zi-O NEXT TIME: Geiz, Majesty Details

Title Kamen Rider Zi-O NEXT TIME: Geiz, Majesty
Air Date Feb 28, 2020
Runtime 0 Minutes
Genres Action, Adventure, Science Fiction
Cast Gaku Oshida (Geiz Myokoin / Kamen Rider Geiz), Kimito Totani (Daiki Kaito / Kamen Rider Diend), So Okuno (Sougo Tokiwa / Kamen Rider Zi-O), Shieri Ohata (Tsukuyomi / Kamen Rider Tsukuyomi), Keisuke Watanabe (Woz / Kamen Rider Woz), Rihito Itagaki (Heure), Ayaka Konno (Ora), Kentarou Kanesaki (Swartz), Kohei Murakami (Masato Kusaka / Kamen Rider Kaixa), Minehiro Kinomoto (Ryu Terui / Kamen Rider Accel), Hiroaki Iwanaga (Akira Date / Kamen Rider Birth)